Afslag, hvad så?

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Har du fuldført denne lektion? Så markér lektionen som fuldført.
Kapitel 1 Idéudvikling
Lektion 1 Indledning
Lektion 2 Mål og problem
Lektion 3 Projektgruppe
Lektion 4 Ressourceforbrug og finansiering
Lektion 5 Fundraisingstrategi del 1
Lektion 6 Værktøjer til idéudvikling
Kapitel 2 Planlægning og organisering
Lektion 1 Mål- og interessentanalyse
Lektion 2 Målanalyse
Lektion 3 SMART - analyse
Lektion 4 Forandringsteori
Lektion 5 Interessentanalyse
Lektion 6 Milepæls- og aktivitetsplanlæg
Lektion 7 Projektets organisering
Lektion 8 Økonomi
Lektion 9 Projektbeskrivelse
Kapitel 3 Økonomi og ansøgning
Lektion 1 Fundraisingstrategi
Lektion 2 Research af finansieringsmuligheder
Lektion 3 Ansøgningen
Lektion 4 Standardskabelon for ansøgningen
Lektion 5 Fremstilling og præsentation
Lektion 6 Når I har fået svar
Lektion 7 Afslag, hvad så?
Kapitel 4 Gennemførelse
Lektion 1 Afvigelser fra projektplanen
Lektion 2 Formidling og forankring