Fundraisingguiden

Fundraisingguiden henvender sig til alle, der på frivillig basis søger finansering til et projekt, en anskaffelse eller en aktivitet. Guiden vil hjælpe dig igennem et helt projektforløb - fra udvikling af projektets idé til evaluering, når projektet er afsluttet.

Hvis opgaven går ud på at skaffe nye trøjer til fodboldholdet, penge til en teaterforestilling, reparation af taget på klubhuset eller lignende, er der måske ikke grund til at se det som et projekt. Her kan man nøjes med gå direkte til siden om fundraising og læse gode råd om, hvordan man skriver en ansøgning, og derefter bruge fondsdatabasen til at finde ud af, hvor man kan søge pengene.

Sigtet med guiden er, at den både kan bruges som en praktisk håndbog, hvor man kan håndplukke gode råd – eller som en vejledning, hvor man hjælpes igennem et egentligt projektforløb.

Kapitel 1 Idéudvikling
Lektion 1 Indledning
Lektion 2 Mål og problem
Lektion 3 Projektgruppe
Lektion 4 Ressourceforbrug og finansiering
Lektion 5 Fundraisingstrategi del 1
Lektion 6 Værktøjer til idéudvikling
Kapitel 2 Planlægning og organisering
Lektion 1 Mål- og interessentanalyse
Lektion 2 Målanalyse
Lektion 3 SMART - analyse
Lektion 4 Forandringsteori
Lektion 5 Interessentanalyse
Lektion 6 Milepæls- og aktivitetsplanlæg
Lektion 7 Projektets organisering
Lektion 8 Økonomi
Lektion 9 Projektbeskrivelse
Kapitel 3 Økonomi og ansøgning
Lektion 1 Fundraisingstrategi
Lektion 2 Research af finansieringsmuligheder
Lektion 3 Ansøgningen
Lektion 4 Standardskabelon for ansøgningen
Lektion 5 Fremstilling og præsentation
Lektion 6 Når I har fået svar
Lektion 7 Afslag, hvad så?
Kapitel 4 Gennemførelse
Lektion 1 Afvigelser fra projektplanen
Lektion 2 Formidling og forankring
Kapitel 1 Idéudvikling
Lektion 1 Indledning
Lektion 2 Mål og problem
Lektion 3 Projektgruppe
Lektion 4 Ressourceforbrug og finansiering
Lektion 5 Fundraisingstrategi del 1
Lektion 6 Værktøjer til idéudvikling
Kapitel 2 Planlægning og organisering
Lektion 1 Mål- og interessentanalyse
Lektion 2 Målanalyse
Lektion 3 SMART - analyse
Lektion 4 Forandringsteori
Lektion 5 Interessentanalyse
Lektion 6 Milepæls- og aktivitetsplanlæg
Lektion 7 Projektets organisering
Lektion 8 Økonomi
Lektion 9 Projektbeskrivelse
Kapitel 3 Økonomi og ansøgning
Lektion 1 Fundraisingstrategi
Lektion 2 Research af finansieringsmuligheder
Lektion 3 Ansøgningen
Lektion 4 Standardskabelon for ansøgningen
Lektion 5 Fremstilling og præsentation
Lektion 6 Når I har fået svar
Lektion 7 Afslag, hvad så?
Kapitel 4 Gennemførelse
Lektion 1 Afvigelser fra projektplanen
Lektion 2 Formidling og forankring